Uppläggning av utbildningen
Utbildningen är 1-årig och indelad i tre delkurser.
Undervisningen är förlagd till helgerna.

Höstterminen 2008 är fördelad på fyra helger och är då:
Fredag 11.00 - 18.00, Lördag 9.00 - 18.00 och söndag 9.00 - 17.00
(detta är ca.tider som kan justeras pga restider och annat)

Hela utbildningen är totalt ca 210 timmar. Varav höstterminen är ca 92 timmar.

Del I
Förberedande grundkurs (intensiv) 1 heldag (7-9 tim.) – Är även en fristående kurs
Tidpunkt: Flera gånger under året både vår och höst
Förkunskaper: Inga
Intyg: erhålls efter genomgången kurs

Kursen är fristående men ligger till grund för resten av utbildningen.
Kursen är till för att ge en stabil grund för den fortsatta utbildningen, men även för att ge en inblick i kristallernas och de helande energiernas värld.
Kursen innehåller en hel del övningar som kan användas för att hjälpa sig själv och sina närstående.

innehåll:
att känna in stenarnas olika energier
olika reningsmetoder för olika sorters sten
nödvändigheten av att vara jordad, att leva här
och nu
att känna av energifält och människans aura
meditation
energibalansering
genomgång av chakran
Intyg erhålls efter genomgången kurs.

Del II
Fortsättningskurs 6 helger c:a 90 tim.
(Obs! hösten 2008 är kursen delad på 4 helger)
Inriktning: kristallhealing, reading, meditation
Tidpunkt: Hösttermin augusti - december
förkunskaper: Intyg från del I
Intyg: Erhålles efter avslutad kurs med godkänt mindre teoretiskt och praktiskt prov

Fortsättningskurs med koncentration på kristallhealing, olika typer av stenar och reading.

innehåll:
helg 1 - 2
använda olika stenar för healing
olika kristallläggningar
aurascanning
intuitionsträning
programmering av kristaller
kort introduktion av Aura Soma
överföra preparat; vitaminer, mineraler, etc.
överföra motmedel till gamla mönster
använda pendel
ansvar, etik och lagar

helg 3 - 4
kanalisering
olika typer av kristallspetsar
distanshealing
stenreading
introduktion av tarotkort
användning av tarotkort i kombination med reading
ansvar, etik och tystnadsplikt
Kursen avslutas med ett mindre teoretiskt och praktiskt prov
Intyg erhålls efter godkänt prov

Del III
Fortsättning avancerad: 7 helger c:a 115 tim.
Inriktning: Regression, mer avancerad kristallhealing och reading
Tidpunkt: Vårtermin januari - maj
Förkunskaper: Intyg från del II
Intagning: Efter personlig intervju med krav på lämplighet och personlig mognad
Diplom: Efter godkänd teoretisk och praktisk examen erhålls diplom som kristallterapeut

Fortsättningskurs med koncentration på regression, avancerad kristallhealing och reading.
Regression är en resa tillbaka i tiden för att lösa upp tillstånd skapade tidigare i detta eller i ett tidigare liv.

innehåll:
helg 1 - 3
kontakt med andliga vägledare
kontakt med våra skyddsdjur
att på ett betryggande sätt kunna föra såväl andra som sig själv genom en regression
avslappningstekniker
visualiseringsövningar
att hantera olika problem som kan dyka upp
ansvar, etik och lagar

helg 4
arbeta med kroppens energibanor

helg 5
att använda färger i healing
kombinera kristallhealing med vägledd meditation

helg 6
att omsätta kunskaperna i praktiken
behandling av olika problem
förberedelse inför slutprovet
ansvar, etik och tystnadsplikt

helg 7
teoretisk och praktisk examen
Kursen avslutas efter godkänd examen med en ceremoni och utdelning av diplom till kristallterapeut.

Kurstid varje helg: lördag 9.00 -17.00 och söndag 9.00 - 16.00
Detta är cirkatider som kan avpassas något efter deltagarnas önskemål, beroende på resavstånd till skolan.
Den detaljerade beskrivningen av utbildningens innehåll kan komma att ändras på grund av gruppens sammansättning, speciella önskemål och erfarenheter. Vi avpassar också utbildningen efter de nya stenar och metoder som ständigt dyker upp.

 

 

 

 
 
• Hem
• Presentation
• Kursplan
• Kursdatum
• Hälsning från Jette Holm
• Anmälan och betalning
• Lärare
 
 
 
• Andra kurser
• Behandlingar
• Energiessenser
• Kristaller och mineraler
• Webshop
• Länkar
• Karta